Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.04.201114/19/1/11Тернопiльське Територiальне управлiння ДКЦПФРUA 4000120075Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25134420403360510100
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах вiдсутнi. Додатковий випуск акцiй товариством у звтному роцi не здiйснювався. Торгiвля цiнними паперамиТовариства здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку.