Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельна дiяльнiстьАВ 5960221.10.2011Державна арх.-буд. iнспекцiя України. Iнспекцiя держ. арх.-буд. контролю у Тернопiльськiй обл.д/н
Опис:
Товариство не планує продовжувати термiн дiї лiцензiї