Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.04.201114/19/1/11Територiальне управлiння ДКЦПФРUA 4000120075Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2513442040336051100
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах вiдсутнi. Додатковий випуск акцiй товариством у звтному роцi не здiйснювався. Торгiвля цiнними паперамиТовариства здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку.