Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Особлива інформація на 03.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

128.04.2017Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач"Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльголовпостач"
Зміст інформації:
Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 25.04.2017р. (Протокол №1 вiд 25.04.2017р.) прийнято рiшення: Змiнити тип акцiонерного товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Затвердити нове найменування Товариства: Приватне акцiонерне товариство «Тернопiльголовпостач» - повне найменування, ПрАТ «Тернопiльголовпостач» - скорочене найменування. Змiни зареєстрованi в ЄДР - 28.04.2017р.