Приватне акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Код за ЄДРПОУ: 01882806
Телефон: (0352)23-54-57
e-mail: ternopiler@tgp.pat.ua
Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, Промислова, 20
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 29.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиЛевчук Олександр IвановичСК , 385338 , 06.12.1996, Вишнiвським МВМ ГУМВС України у Київськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Левчук Олександр Iванович (паспорт СК 385338, виданий Вишнiвським МВМ ГУМВС України у Київськiй обл.вид. 06.12.1996р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова Наглядової радиЛевчук Олександр IвановичСК , 385338 , 06.12.1997, Вишнiвським МВМ ГУМВС України у Київськiй обл. 0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол №1 вiд 26.04.2014 р.). Левчука Олександра Iвановича (паспорт СК 385338, виданий Вишнiвським МВМ ГУМВС України у Київськiй обл. вид 06.12.1996р.) переобрано на посаду Голови Наглядової ради на наступнi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв обiймає посаду директора ВАТ "IК "Атланта". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиМарченко Володимир ОлесiйовичАС, 426878, 25.06.1998, Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.3.719674
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Марченко Володимир Олесiйович (паспорт АС 093760, виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.вид. 25.06.1998р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 3.71967400000 (%). Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиМарченко Володимир ОлесiйовичАС, 426878, 25.06.1998, Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.3.719674
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Марченко Володимира Олесiйовича (паспорт АС 093760, виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.вид. 25.06.1998р.) переобрано на посаду Член Наглядової ради на наступнi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 500000 шт., що у вiдсотках становить- 3.71967400000. Останнi 5 рокiв обiймає посадуначальник вiддiлу ВАТ "IК "Атланта". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиПилипчук Павло ПетровичАС , 070403 , 13.06.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.3.719674
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Пилипчук Павло Петрович (паспорт АС 070403, виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл. вид. 13.06.1996р.) припинено повноваження Члена Наглядової радиу зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 3.71967400000 (%).Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиПилипчук Павло ПетровичАС, 070403 , 13.06.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.3.719674
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Пилипчук Павла Петровича (паспорт АС 070403, виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.вид. 13.06.1996р.) переобрано на посаду Члена Наглядової ради на наступнi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi -500000 шт. що у вiдсотках становить - 3.71967400000. Останнi 5 рокiв займає посаду начальника вiддiлу у ВАТ "IК "Атланта". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиОлiйник Iгор ЮрiйовичАС , 001574 , 03.10.1995, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.0.11184
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Олiйника Iгор Юрiйович (паспорт АС 001574 , виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл. вид. 03.10.1995р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 0.11184000000 (%). Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиОлiйник Iгор ЮрiйовичАС, 001574 , 03.10.1995, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.0.11184
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Олiйника Iгора Юрiйовича (паспорт АС 001574 , виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.вид. 03.10.1995р.) переобрано на посаду Члена Наглядової радина наступнi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 15916 шт, що у вiдсотках становить - 0.11184000000. Емiтент iнформацiєю щодо посади за останнi 5 рокiв не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Ланiнвест-Сервiс"д/н, 35981430 , д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Ланiнвест-Сервiс" (код ЄДРПОУ 35981430) припинено повноваження Члена Наглядової ради у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi не має так як є юридичною особою.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "TK "Рiвнекомунпостач"д/н, 31580698, д/н67.823899
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "TK "Рiвнекомунпостач" (код ЄДРПОУ 31580698) обрано на посаду Члена Наглядової ради на наступнi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 9116916 шт, що у вiдсотках становить - 67.82389900000. Особа непогашеної судимостi не має так як є юридичною особою.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїДанкiн Олександр ОлександровичАС, 426878 , 27.08.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.5.5795
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Данкiн Олександр Олександрович (паспорт АС 426878, виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл. вид 27.08.1998р.) припинено повноваження Голову Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 5.57950000000 (%). Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїДанкiн Олександр ОлександровичАС, 426878 , 27.08.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.5.5795
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Данкiна Олександра Олександровича (паспорт АС 426878, виданий Луцьким МУ УМСВ України у Волинськiй обл.вид. 27.08.1998р.) переобрано на посаду Голову Ревiзiйної комiсiї на наступнi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi -750000шт., що у вiдсотках становить - 5.57950000000. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїБогуславський Валентин ТимофiйовичСР, 919571 , 27.06.2002, Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Богуславський Валентин Тимофiйович (паспорт СР 919571, виданий Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.вид. 27.06.2002р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїБогуславський Валентин ТимофiйовичСР, 919571 , 27.06.2002, Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Богуславськоно Валентина Тимофiйовича (паспорт СР 919571, виданий Рiвненським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.вид. 27.06.2002р.) переобрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї на наступнi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв займає посаду директора ТОВ "ТК "Рiвнекомунпостач". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїУяс Олександр ГеоргiйовичАС , 454864 , 07.07.1998, Луцьким МУ УМВС України у волинськiй обл.0.7439
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Уяс Олександр Григорович (паспорт АС 454864, виданий Луцьким МУ УМВС України у волинськiй обл. вид 07.07.1998р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi - 0.74390000000 (%). Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїУяс Олександр ГеоргiйовичАС, 454864 , 07.07.1998, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.0.7439
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних акцiонерних зборiв вiд 26.04.2014 р. (протокол № 1 вiд 26.04.2014 р.). Члена Ревiзiйної комiсiї Уяс Олександра Григоровича (паспорт АС 454864, виданий Луцьким МУ УМВС України у волинськiй обл.) переобрано на посаду на наступнi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiр 100000, що у вiдсотках становить - i - 0.74390000000. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняГолова правлiнняСкiбiцький Олександр ВолодимировичАС , 003243 , 18.01.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 26.04.2014 р. (протокол № 2 вiд 26.04.2014 р.). Скiбiцький Олександр Володимирович (паспорт АС 003243, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.вид 18.01.1996р.) припинено повноваження Голову правлiння у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова правлiнняСкiбiцький Олександр ВолодимировичАС, 003243 , 18.01.1996, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 26.04.2014 р. (протокол № 2 вiд 26.04.2014 р.). Скiбiцького Олександра Володимировича (паспорт АС 003243, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.) переобрано на посаду Голову правлiння на наступнi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв перебував на посадi голови правлiння ПАТ "Тернопiльголовпостач". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен правлiнняНебесний Вiталiй ВолодимировичМС, 018413 , 27.11.1995, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 26.04.2014 р. (протокол № 2 вiд 26.04.2014 р.). Небесний Вiталiй Володимирович (паспорт МС 018413, виданий Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.вид. 27.11.1995р.) припинено повноваження Члена правлiння у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен правлiнняНебесний Вiталiй ВолодимировичМС, 018413 , 27.11.1995, Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 26.04.2014 р. (протокол № 2 вiд 26.04.2014 р.). Небесного Вiталiя Володимировича (паспорт МС 018413, виданий Тернопiльським МУ УМВС України у Тернопiльськiй обл. вид. 27.11.1995р.) переобрано на посаду Члена правлiння на наступнi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв займає посаду заступника голови правлiння ПАТ "Тернопiотголовпостач". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен правлiнняЯремчук Олег IгоровичАС, 265866 , 11.04.1997, Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 26.04.2014 р. (протокол № 2 вiд 26.04.2014 р.). Яремчука Олега Iгоровича (паспорт АС 265866, виданий Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.вид 11.04.1997р.) припинено повноваження Члена правлiння у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Перебував на посадi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен правлiнняЯремчук Олег IгоровичАС, 265866, 11.04.1997, Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 26.04.2014 р. (протокол № 2 вiд 26.04.2014 р.). Яремчука Олега Iгоровича (паспорт АС 265866, виданий Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.вид 11.04.1197р.) переобрано на посаду Члена правлiння на наступнi 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiвзаймав посаду ТОВ "Атланта - Сервiс". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.